Ko van Dijjk


Ko van Dijk(1916-1978)

Ko van Dijk is afkomstig uit een zeer beroemd acteursgeslacht,toen hij 16 jaar was besloot hij acteur te worden. Hij probeerde om toegelaten te worden op de Amsterdamse toneelschool en werd drie keer afgewezen. Hoe fout hadden zij het. Gelukkig werd zijn talent toch ontdekt en vanaf begin 1930/1931 begon zijn schitterende loopbaan als acteur en kan men hem beschouwen als een der grootste van de vorige eeuw.In 1975 had ik de eer om in het geweldige theaterstuk Cyrano de Bergerac te mogen meespelen met Ko van Dijk met Guus Hermus als Cyrano en Ko van Dijk had de regie en speelde zelf ook mee. Hoe gek het ook was, ik had geen grote rol, hoewel men wel zegt,kleine rollen bestaan niet,was ik enorm blij dat ik van hem een compliment kreeg voor hetgeen ik deed. Ook Ko van Dijk gaf je weer enorme wijze lessen tijdens zijn regie en ik verzeker u, als u hem opzoekt op Google zult u heel veel over hem te weten komen. Een fantastisch acteur.

Wim Sonneveld

Wim Sonneveld( 1917-1974)

Wim Sonneveld werd geboren op 28 juni 1917 en was cabaretier en zanger.
Hij werd beschouwd als èèn van de grote drie van het Nederlands cabaret samen met Toon Hermans en Wim Kan. Zijn creaties zijn onvergetelijk. Een paar om op te noemen,Willem Parel,Nikkele Nelis etc. en zijn ontelbare prachtige liedjes,waarvan ik èèn van zijn mooiste liedjes "Het Dorp" een hoogtepunt vond. Wilt u meer weten over deze grandiose artiest/cabaretier dan kunt u hem beter opzoeken op Google, want dan leest u oneindig veel over hem. Mijn doel is dan is dan bereikt. Ik heb hem mogen zien optreden en dat was een belevenis.Veel bekende artiesten hebben met hem gewerkt o.a.  Ina van Faassen/Corrie  .van Gorp/Willem Nijholt/ Joop Doderer en vele anderen,Wim Sonneveld stierf op 8 maart 1974, veel te jong.

Joop Doderer

Joop Doderer is geboren in Velsen, dat was in 1921 en werd door Wim Sonneveld ontdekt en die zag direct de komische talenten die Joop had en al snel speelde hij het programma "De winckel van Sinckel". Joop Doderer deed mee in veel shows van Wim Sonneveld en veel andere producties. (Nogmaals, ik geef slechts een kleine biografie,wilt u meer kijk op Google) Hij werkte mee in de "Het wonderlijke leven van Willem Parel" en jaren later (1973 Op de Hollandse tour"). Joop ging op zijn 34e jaar de rol van Swiebertje spelen en geen mens kon toen bevroeden dat de serie 20 jaar zou duren. Het was een eclatant succes en Joop Doderer (Swiebertje) werd een stukje familie van elk gezin in Nederland. Ik heb het genoegen mogen hebben om bijna vijf jaar met Joop te hebben mogen werken, zowel met de Swiebertjes kindervoorstelling in den lande met Riek Schagen, Lou Geels en uiteraard Joop. Ook hadden wij een avondshow,een soort kleine revue, waarbij ik aangever was in de sketchjes met Joop en andere artiesten. Een zeer leuke tijd en het was hard werken.Ik had toen nooit kunnen denken ja zelfs dromen dat ik op een dag mijn eigen serie zou krijgen en wel na het stoppen van Joop met Swiebertje. Joop heeft vele dingen gedaan, maar ik heb toch het gevoel dat het hem pijn deed dat iedereen in hem alleen maar Swiebertje zag. Hij kon veel meer en ik herinner mij nog het geweldige toneelstuk van "Drie is teveel". Maar van het stempel "Swiebertje"is hij nooit meer afgekomen. Hij stierf in 2005 in Oude Wetering.

Fien de la Mar

Fien de la Mar, (1898-1965),

Zij werd geboren op 2 februari 1898. Zij was actrice en cabaretière.
Zij volgde de meisjes HBS, maar een aantal maanden voor haar eindexamen gaf ze er de brui aan
en volgde ze haar roeping en dook het theaterleven in. Ook de vader en grootvader van Fien de la Mar waren artiesten. Haar vader Nap was haar leermeester en hij zorgde ervoor dat zij een rol kreeg in de revue. Dat was een revue geschreven door Louis Davids en getiteld "Had je me maar".
Zij speelde haar eerste toneelrollen bij het Rotterdamsch-Hofstad-Toneel.
Fien de la Mar was een heel groot talent, maar was ook grillig en hield van een drankje en had veel minnaars. Een groot succes voor haar was de film "Bleeke Bet" en het liedje daaruit "Ik wil gelukkig zijn" werd haar lijflied. Nog steeds is haar naam in Amsterdam verbonden met het theater "Nieuwe de la Martheater", hoewel vele jonge mensen als ze er voorbij rijden misschien geen enkel idèè hebben wie de la Mar was. Zij trouwde met Pieter Grossouw in de oorlog maar toen hij in 1957 overleed kwam zij in een depressieve periode en deed ook een poging tot zelfmoord die niet lukte. Zij kreeg steeds weer rollen aangeboden en in 1959 en 1960 keerde zij terug bij het grote toneel, maar echt contact
had ze niet meer, de kloof met de jonge garde was te groot en vereenzaamde en verloor haar engagement. Zij speelde nog mee in een tv-serie "Tijd voor het aftellen", maar maakte de uitzending hiervan niet meer mee die op 25 april 1965 zou plaats vinden. De zondag ervoor sprong zij van twee hoog uit haar woning in de Beethovenstraat te Amsterdam. Ook die zelfmoordpoging overleefde zij en de vraag "Waarom Fien?" , gaf zij als antwoordt : "Om alles". Zij wilde niet meer en een paar dagen later op 23 april 1965 overleed zij. Een groot "Actrice".

Herman Emmink

Herman Emmink,geboren op 06-01-1927 te Amsterdam.Hij werd zeer bekend en zeker erg populair met het wereldbekende liedje "Tulpen uit Amsterdam" in 1957.Herman Emmink ging in 1954 werken bij de VARA en AVRO als omroeper en kreeg toen de bijnaam "De zingende omroeper" In 1965 presenteerde hij het programma "Muzikaal onthaal" en dat liep tot 1983 en had meer dan 800 uitzendingen.Een groot succes werd zijn televisie-programma "Wie van de drie" bij de AVRO, wat maar liefst elf jaar duurde van 1971 - 1982. Aan dat programma werkten ook acteurs/artiesten mee als Martine Bijl/Albert Mol/Kees Brusse/Sonja Barend etc. Herman Emmink een vakman.

Louis Davids

Louis Davids.( 1883-1939)

Louis Davids werd geboren te Rotterdam op 19 december 1883. Zijn beroep was cabaretier en
revue-artiest.Dat verbaast je niet met zo'n artiestenfamilie. Het zat in hun bloed en genen.Heintje Davids,broer Hakkie en zus Rika, zij allen zaten in het theatervak en werd hen met de paplepel ingegoten.Zijn ouders reisden de kermissen af, alwaar zij met komische acts optraden. De hele familie Davids zat in het kermisvak. Louis heeft veel liedjes gezongen en was eigenlijk de vertolker van de kleine man. Hij was van oorsprong Rotterdammer, maar zong Amsterdamse liedjes met het A'damse accent. Hij trad heel veel op met zijn zuster Rika en Heintje in Rotterdam in het theater Psschor waar ook veel andere grote artiesten op traden uit die tijd o.a. Fien de la Mar, Leo Fuld, Speenhoff e.a. (Lees meer) Een kleine greep uit zijn repertoire van wat men tegenwoordig een hit zou noemen was "Ja,zo'n reisje langs de Rijn,Rijn,Rijn en we gaan naar Zandvoort bij de zee. Ook heeft hij meegewerkt bij de revue en belangrijke personen in zijn leven waren ook Dirk Witte, Koos Speenhoff en Jacques van Tol.Het waren tekstschrijvers en vooral Jacques van Tol speelde een zeer belangrijke rol in zijn leven.Het waren hits die J. v. Tol voor hem schreef, de olieman, de sweepstak en de voetbalmatch die Louis Davids grote poulariteit gaven. Louis Davids stierf op 1 juli 1939 in Amsterdam

Bram Biesterveld

Bram Biesterveld (1938- ?? )

Nu ook wat over mijzelf. Het is het oude verhaal dat je als kind al aan het toneel wilde, maar ik kan u verzekeren dat het ook werkelijk zo is. Er was bij mij al van kinds af aan een drang om gek te doen, te zingen en dansen en op school werd de meester soms stapelgek van mij. Maar er was in die tijd ook zo iets als theater, daar kon je niets  mee verdienen en het waren kunstenaars (zigeuners of iets dergelijks) Ik moest van mijn vader een vak leren en gek genoeg stelde ik dat wel op prijs, maar mijn hart bleef verlangen naar het toneel en mijn familie had een cabaretgezelschap opgericht "Confetti" , maar ik was te jong en als ik ouder werd dan mocht ik meedoen. Maar eenmaal ouder geworden bestond het gezelschap niet meer.Ik werd daardoor niet uit het veld geslagen en op een dag hoorde mijn vader mij zingen onder de douche en hoorde dat ik een vrij heldere tenorstem had en overlegde met mijn moeder om mij zanglessen te laten nemen.
Ik kreeg toen zanglessen van Bella Palla en via haar kwam ik in contact met Roland Wagter (Mijn eerste impressario) en nadat hij mij had horen zingen, mocht ik mee het land in en mijn eerste grote optreden was in de stadsgehoorzaal in Leiden met het Cocktail Trio en ik mag met trots zeggen dat ik een geweldig applaus kreeg en een leuk stuk in de krant met als kop "In stadsgehoorzaal glibberde Bram Biesterveld het pad der lichte muze op" en ik zie nog mijn vader in de keuken en zag ik hoe trots hij was. En aan mijn ouders heb ik het te danken dat mijn droom werkelijkheid werd.Dit was een kozakkenact die ik op feestavonden deed met mij accordeon en waar ik enorm lang plezier van heb gehad en het publiek vond het (gelukkig) erg leuk. Dit is een foto uit de produchtie Een scheve schaats van het Theater van de Lach van John Lanting en waarin ik de rol speelde van een notaris en ik kan u verzekeren dat het fantastisch was om het te doen en met John Lanting en vele andere collega's te werken en volle theaters.Het was een heerlijke tijd: De Joop Doderershow samen met Rita Hovink,De Chico's en anderen. Dit was een actiefoto uit deze show en wij reisden door heel Nederland,maar traden ook op voor de militairen in Duitsland en ook in sommige theaters in België.

Heintje Davids

Heintje Davids (1988 - 1975),

Elf jaar na Johan Buziau werd op 13 februari 1988 te Rotterdam wederom een groot artiest geboren onder de naam Hendrika David en zij maakte vanaf 1907 naam als zangeres en met komische acts onder de artiestennaam "Heintje Davids".  Het was een echte theaterfamilie, want ook haar broers Louis en Hakkie en haar zuster Rika traden op in het land met het Familie-theater Davids en gebruikten dat weer als een verdere stap naar een theatercarrière. De ouders van Heintje vonden haar niet goed om aan het familietheater deel te nemen, schijnbaar (?) omdat ze klein en dik was, maar wel bedeeld met een grappig stemgeluid. Hoe mis hadden zij het. Heintje, overtuigd van haar talent en kunnen maakte vanaf 1907 furore als komisch revuezangeres. Vanaf 1910 begon zij samen te werken met haar broer Louis Davids (lees meer) en trouwde in 1914 met Philip Pinkhof.(Journalist/ theatertekstschrijver)
Zij werkte tot aan de Tweede Wereldoorlog mee aan verschillende revues en de speelfilm De Jantjes.
In de oorlog zat zij vele malen ondergedoken op verschillende plaatsen. Haar zuster Rika en broer Hakkie stierven in de Duitse concentratiekampen. Ze was de enige van haar familie die de oorlog overleefde. Louis Davids was vlak voor het uitbreken van de oorlog al overleden. Heintje Davids bleef het repertoire van voor de oorlog trouw en bleef dat steeds maar uitdragen. Ook kreeg zij van de gemeente Rotterdam voor haar verdiensten een ring, die nog steeds bekend is onder de naam de Louis davidsring. Een groot artieste. Zij stierf in Naarden op 14 februari /1975.

Albert Mol

Albert Mol (1917-2004)

Albert Mol was acteur,danser,cabaretier en schrijver.
Ik heb helaas nooit met hem mogen samenwerken, maar ik kende hem wel en
ik heb samen met hem een leuk interview gehad en ben daarvoor ook bij hem thuis geweest.
Albert Mol was een vakman, als acteur speelde hij mee in films zoals "Fanfare" en Blonde Greet en ook was hij 2 1/2 jaar verbonden aan het Zweeds danstheater en ging hij naar Italië naar de Scala van Milaan als solo-danser en speelde hij ook een rol in Shakespeare "Veel leven om"niets".
Hij werkte met Wim Sonneveld en had ook een contract met een Franse cabaretgroep.
In de jaren zeventig werd Albert Mol zeer bekend in Nederland toen hij in het panel zat van "Wie van de drie" met als presentator Herman Emmink. Ik kan nog wel even doorgaan, maar wederom is het mijn bedoeling om u via deze site voor te stellen aan geweldige toppers en wilt u wat meer over deze artiesten weten zoek even op "Google" en u komt alles van ze te weten.

Johan Buziau

Johan Buziau, (1877-1958).

Als je op straat aan iemand zou vragen: "Kent u Johan Buziau", dan zegt 99 % nee, maar wat nog weinigen weten is, dat Johan Buziau èèn van de grootste komieken en revue- artiesten is geweest. Hoe vergangkelijk is roem. Hij had schitterende clowneske nummers en èèn daarvan was de creatie "Professor Rikiri" wat voor hem leidde tot een carrière tot ver over de grenzen.In Nederland werkte hij mee aan de eerste Nederlandse Revue (De Bouwmeesterrevue) van 1928 tot 1942 en was hij de publiekstrekker.  Hij was een leermeester van vele artiesten o.a. Wim Kan en Toon Hermans, Albert Mol en vele anderen beschouwden hem als een groot voorbeeld.Johann Buziau had twee wereldoorlogen tegen zich en tussen beide oorlogen was hij absoluut de grootste en populairste komiek. Buziau werd met vele bekende artiesten door de Duitsers gevangen gezet in een gevangenenkamp te Haaren in de zomer van 1942. Nadat hij vrij kwam heeft hij nooit meer opgetreden. Hij stierf op 3 februari 1958.